Góp Thẻ Tín Dụng

Credit Card Installment

Một Thẻ - 2 Tác dụng

_ Bạn có thể thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm 1 lần bằng thẻ Visa / Master ( phí +2%)

_ Hoặc chuyển đổi qua trả góp 6-9-12 tháng 0% lãi suất ( + phí chuyển đổi )