Góp Tiền Mặt

Cash Installment

Sở hữu "Dế cưng" rất dễ dàng - Duyệt hồ sơ 15'

_ Thủ tục mua góp bằng tiền mặt cực dễ dàng và giải ngân nhanh chóng.

_ Đến shop, ngồi uống ly nước, cung cấp thông tin và đợi duyệt trong 15' *

_ Chi tiết chương trình : CLICK VÔ NHA !!!

(*Tuỳ thuộc vào lịch sử tín dụng của bạn có tốt hay không)